BG Investconsult

Европейска инвестиционна компания

Създадена на принципа на партньорството обединява професионалисти с богат опит. Постоянно усъвършенства качеството и разширява спектъра на предоставяните услуги, което позволява максимално да задоволи изискванията на клиентите си.

При разработка на инвестиционните си стратегии постоянно търси нови възможности за развитие и разширение в международен мащаб. Една от приоритетните сфери на действие на компанията се явяват инвестициите в недвижима собственост..

Creators About us Partner tamley

Balkan Build

Българска строителна компания

Бидейки основен изпълнител и инвестирайки собствени средства в нови проекти гарантира високо ниво на организация на строителния процес, осъществява пълният цикъл на дейностите от архитектурната идея до предаването на обекта "до ключ" и гарантира одобрението му от европейски държавни институции.

 

Нашето мото: "Строим качествено на достъпни цени"

Tamley Limited

Инвестиционна компания

TAMLEY LIMITED е инвестиционна компания с повече от 10 годишна успешна история.

 

Едно от направленията на компанията са инвестициите в недвижими имоти, които се осъществяват чрез финансиране на дъщерните компании.

 

В настоящия момент портфейлът на компанията се състои от жилищни и търговски недвижими имоти по цялата Европейска Общност.